SCOALA GENERALA NR. 11 "St. O. Iosif" BRASOV
SCOALA GENERALA NR. 11 "St. O. Iosif" BRASOV
SCOALA   EUROPEANA  2010
SCOALA   EUROPEANA  2010
Regulament de ordine interioara pentru elevi
Home     Prezentare      Echipa manageriala      Cultura organizationala      Resurse       Proiecte educationale       Activitati extracurriculare        Rezultate        Contact
Slogan       Misiune       Viziune       Sigla       Imnul scolii       R. O. I.
AN SCOLAR  2010 – 2011

1.Elevii vor fi prezenti în curtea scolii cu 10 minute înainte de începerea programului si vor intra în scoala numai sub supravegherea cadrelor didactice.
2.Dupa ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase si vor astepta cadrul didactic în liniste si pregatiti pentru ora.
3.Se interzice elevilor sa ramâna pe holuri dupa ce a sunat de intrare.
4.Întârzierea la ora va fi consemnata în catalog ca absenta nemotivata.
5.Absentele nemotivate (chiulurile) vor fi aduse la cunostinta comisiei de disciplina pe scoala si, de asemenea, parintilor. Chiulul va fi sanctionat conform regulamentelor în vigoare – discutarea cazurilor în fata colectivului de elevi si a consiliului profesoral, scaderea notei la purtare (la 15 absente nemotivate – 1 punct), eliminare, înstiintarea parintilor.
6.În timpul orelor elevii trebuie sa fie atenti, sa respecte cerintele fiecarui cadru didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos. Orice manifestare care conturba desfasurarea orei va fi consemnata în caietul de observatii al clasei si în registrul de observatii al comisiei de disciplina pe scoala. Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi sanctionate conform regulamentului de ordine interioara a scolii.
7.Elevii nu au voie sa paraseasca clasa în timpul orei, numai în cazuri deosebite si numai cu aprobarea cadrului didactic.
8.Elevii au obligatia sa aiba o tinuta decenta, îngrijita, sa foloseasca un limbaj civilizat, nejignitor.
9.Ca urmare a hotarârii Comitetului de parinti, este obligatorie purtarea uniformei scolare, precum si a emblemei scolii.
10.Elevii trebuie sa manifeste respect fata de toate cadrele didactice, fata de personalul auxiliar al scolii si fata de colegi.
11.Este interzisa aducerea si utilizarea telefoanelor mobile în incinta scolii.
12.Este interzisa aducerea si utilizarea de arme albe (cutite, lame, bricege) în incinta scolii.
13.Elevii de serviciu pe clasa vor asigura pastrarea curateniei clasei, aerisirea salilor de curs si vor raspunde în cazul producerii unor stricaciuni. Vor raspunde, de asemenea, de securitatea clasei în timpul orelor de sport si în cazurile în care elevii se deplaseaza în cabinete si laboratoare.
14.Fiecare elev raspunde de curatenie la banca sa.
15.Orice stricaciune produsa în clasa, pe holuri, în toalete va fi remediata sau platita de cei în cauza.
16.În cazul în care nu se afla cine este autorul unei stricaciuni, toata clasa va suporta contravaloarea acesteia.
17.În pauze se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa foloseasca sala de clasa ca loc de joaca.
18.În zilele în care timpul o permite, elevii vor petrece pauza în curtea scolii, nu pe holuri.
19.Se interzice elevilor trântirea si lovirea usilor cu piciorul. În timpul pauzelor usile vor ramâne deschise.
20.Se interzice elevilor sa umble la instalatia de apa, sa distruga sau sa deterioreze instalatiile sanitare din WC-uri. Orice defectiune a acestora va fi adusa la cunostinta profesorilor de serviciu de pe holuri, personalului auxiliar de serviciu.
21.Se interzice elevilor   deplasarea  pe scarile destinate profesorilor.
22.Se interzice elevilor venirea la cancelarie si solicitarea unor cadre didactice. Exceptie fac cazurile deosebite: accidentari, îmbolnaviri, aducerea sau luarea unor materiale didactice.
23.Vor fi aspru pedepsite  urmatoarele fapte: fumatul în scoala sau în curte, aducerea si consumul bauturilor alcoolice, furturile, deposedarea de bani si de alte obiecte a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse la cunostinta Politiei.
24.În timpul pauzei elevii nu au voie sa paraseasca curtea scolii. Vor cumpara produse alimentare numai de la chioscul scolii.
25.Se interzice elevilor sa urce în copaci sau pe scarile de acces pe acoperisul scolii, pe gardul scolii.
26.Se interzice elevilor a se juca pe spatiul verde din curtea scolii.
27.Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii.
28.Nu se recomanda elevilor ca sâmbata si duminica sa foloseasca curtea scolii ca spatiu de joaca.